Hydrantové systémy

Hydrantové systémy

Požární hadicové systémy s tvarově stálou hadicí dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který zajišťuje účinné ovládání hadicového navijáku jednou osobou.


Technický popis systému:

Skříň hydrantu je vyrobena z ocelového plechu o síle l mm a vnějším rozměru 650x650x275 mm. Dvířka jsou otevíratelná o 180° a proti samovolnému otevření je zajišťují dva magnety. Barva je vypalovací červená, odstín RAL 3002.

Příslušenství hydrantového systému:

  • výkyvný naviják schopný otáčení ve více rovinách s dodávkou vody sředem

  • ručně ovládaný přítokový ventil 1"

  • propojovací tvarově stálá hadice půměru 25 mm, která slouží k připojení systému na vodovodní řád

  • tvarově stálá hadice o světlosti 25 mm a délce 20 nebo 30 metrů

  • uzavírací proudnice D 25, která umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu a uzavření proudu.


Hydrantové systémy s minimálním průtokem 1,1 litrů za sekundu se instalují zejména:

  • požárních úsecích výrobních objektů a skladů
  • požárních úsecích (objektech) s vysokou lineární rychlostí šíření požáru v1v m•min-1
  • dalších případech, např.: shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831), hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než 60 osob, velkoprodejny a obchodní domy, hromadné garáže, výstaviště, filmová, televizní a rozhlasová studia, jeviště a zákulisí, sklady rekvizit a dekorací.


Provozní kontrola se provádí jednou ročně.