Hydrantové boxy, skříně

Hydrantový box od

rozměry 750 x 1150 x 400 mm, obsahuje 2x hadice C52, klíč na spojky a šroubení, klíč k podzemnímu hydrantu, 1x proudnice C52, přechod B/C, hydrantový nástavec, lopata, kýbl

Rozměry a vybavení lze upravit dle požadavků zákazníka, lze zakoupit samostatný box.

 

Skříně na hasicí přístroje

plastové skříně většinou bývají součástí výbavy ADR
kovové skříně, do kterých se umisťují HP před působením povětrnostními vlivy,vyrábějí se na hasicí přístroje práškové, vodní i sněhové


Skříně nástěnného hydrantu D25 a C52

Obsahují zploštitelnou hadici, požární proudnici, ventil a skříň.

Lze zakoupit také jako samostatnou skříň.