Proudnice zásahové a sportovní

Sportovní proudnice

Proudnice sportovní Klimeš 2007
na objednání

Univerzální proudnice určená jak na sklopné terče, tak na terče nástřikové. Dosáhnout co nejlepšího proudu při výstřiku ovlivňuje celá řada faktorů jakými jsou typ čerpadla (oběžného kola), pracovní otáčky motoru, hladkost vnitřní gumy v hadici + protočené spojky a v neposlední řadě dobře natažené poslední céčko. I přes různé kombinace čerpadel a výkonných motorů si voda z této proudnice udržuje velmi kompaktní proud. Tím je dosažena dobrá průraznost na sklopné terče a kvalitní proud na nástřiky.


Proudnice sportovní - Max. pracovní tlak: 1,6 MPa, Hmotnost: 1 015 g, Délka: 400 mm, Materiál: dural, Spojka C 52: slitina Al, Průměr hubice: 12,5 mm

 

Zásahové proudnice

Proudnice zásahová Tajfun Turbo B75
na objednání
Proudnice v provedení 75 R je tvořena tělesem proudnice s opěrným obloukem s rukojetí a otočnou hlavou ze slitiny hliníku. Těleso proudnice je opatřeno plastovým návlekem a hlava proudnice ochrannou tvarovanou pryžovou vrstvou. Otočná hlava umožňuje plynule měnit tvar proudu od sprchového do plného a uzavření proudnice. K tomu je zapotřebí 1/2 otáčky hlavy. Vtokové hrdlo je osazeno hrdlovou tlakovou spojkou B 75 dle ČSN 38 9427. Proudnice v provedení 75 nemá opěrný oblouk a hrdlová spojka B 75 je osazena přímo na těleso proudnice. Všechny materiály byly vybrány s ohledem na mimořádné namáhání, kterému může být proudnice při požáru vystavena.

 

Proudnice zásahová Tajfun Profi
na objednání
Proudnice Tajfun profi C se skládá z tělesa, třmenové ovládací páky kterou lze uzavřit nebo otevřít proudnici, kulového kohoutu, otočné hlavy z hliníkové slitiny a pryžové pistolové rukojeti. Otočnou hlavou lze plynule měnit tvar proudu z plného do sprchového až clonového a proudnici uzavřít. Nastavení clony do maximální polohy plní funkci proplachu. Výstupní otvor proudnice je osazen rotačním tříštičem proudu. Vtokové hrdlo je otočné a je osazeno tlakovou spojkou C 52 dle ČSN 38 9427. Všechny materiály byly vybrány s ohledem na mimořádné namáhání, kterému může být proudnice při požárním zásahu vystavena.


Tato proudnice je určena ke stříkání vodou plným nebo sprchovým proudem, zejména k hašení prachových a lehce rozviřitelných látek (např. uhlí, mouka, apod.). Zvlášť výhodné použití proudnice Tajfun profi C je na zauhlovacích trasách v energetice, uhelných kotelnách, zemědělských objektech a při hašení lesních požárů. Při hašení bytových požárů doporučujeme použití rozprášené mlhy, což umožňuje maximální hasební účinek při minimální spotřebě vody, čímž se minimalizují následné škody během zásahu. Výhodou pro hasiče je možnost kdykoliv uzavřít a otevřít proudnici při nastaveném proudu.


Proudnice kombinovaná D25

skladem
Vytváří kompaktní nebo plynule nastavitelný sprchový proud. Průměr trysky je 6 mm nebo 10 mm.

Proudnice Tajfun Turbo 52

na objednání

Tato proudnice je určena ke stříkání vodou plným proudem, sprchovým proudem, zejména k hašení prachových a lehce rozviřitelných látek (např. uhlí, mouka apod.). Zvlášť výhodné použití proudnice Tajfun - Turbo je na zauhlovacích trasách v energetice, uhelných kotelnách, silech, truhlárnách, zemědělských objektech a při hašení lesních požárů. Při hašení bytových požárů doporučujeme použití rozprášené mlhy, což umožňuje maximální hasební účinek, při minimální spotřebě vody, čímž se minimalizují následné škody během zásahu.


Požární proudnice Tajfun - Turbo C 52

skladem
proudnice umožňuje uzavření, otáčením hlavy nastavení přímého proudu, dalším otáčením nastavení sprchového proudu kuželového tvaru v rozmezí 0 - 130°.

Všechny materiály byly vybrány s ohledem na mimořádné namáhání, kterému může být proudnice při požárním zásahu vystavena, užití na zásah i k hydrantům

Hmotnost: 470 g
Pracovní tlak: 1,6 MPa
Délka: 315 mm
Materiál: tělo a otočná hlava nárazuvzdorný a mrazuvzdorný polypropylen
Spojka C 52: slitina AlProudnice zásahová Turbosupon C52

na objednání

Univerzální proudnice je určena pro vytváření kompaktního a roztříštěného vodního proudu s plynulou regulací.regulace průtoku – v rozsahu 0 – 500l/min